Czekamy na kontakt z Państwem. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Poszukujecie Państwo zewnętrznego magazynu? Potrzebujecie pomocy przy przeprowadzce archiwum? Jesteście nowocześni i budujecie archiwum elektroniczne? Sprawdźcie nas – umówcie się na spotkanie. Profesjonalnie i rzetelnie doradzimy najlepsze rozwiązanie, wskażemy kierunki potencjalnych zmian i przedstawimy konkretną propozycję.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Trochonowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ProArchiv Krzysztof Trochonowicz, Białostoczek 15 K/Kurian, 15-592 Białystok, tel.+48 85 676 07 07:
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@proarchiv.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz odpowiedzi na przesłane zapytania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz Pana/Pani zgody,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.