Usługi

Odpowiednie nadzorowanie obiegu informacji w firmie to proces kompleksowy i czasochłonny. Codziennie wspieramy naszych klientów w obowiązkach wynikających z zarządzania aktami. Skonstruowaliśmy naszą ofertę w taki sposób, żeby mogli Państwo w jednym miejscu znaleźć wszystkie niezbędne usługi, ułatwiające codzienną pracę z firmową dokumentacją.

Usługa archiwizacji dokumentów przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw, którym zależy na utrzymaniu ładu i porządku w aktach. Zlecając to zadanie naszej firmie, mogą Państwo liczyć na to, że proces zostanie przeprowadzony zgodnie ze standardowymi zasadami, które stosuje się w archiwizacji pod każdą szerokością geograficzną. Podział dokumentacji na odpowiednie kategorie, właściwie oznaczenia i chronologiczne ułożenie są niezbędne, bo tylko wtedy przedsiębiorca ma kontrolę nad terminami przechowywania akt. Chaos w dokumentach nie tylko utrudnia przestrzeganie prawa dotyczącego okresu przytrzymywania umów, deklaracji, rozliczeń itp. Dodatkowo w niektórych przypadkach uniemożliwia pracownikom sprawne wykonywanie ich obowiązków. Z naszym wsparciem nie będą musie się Państwo martwić takimi problemami.

Z tej oferty korzystają najczęściej przedsiębiorstwa, które nie dysponują wystarczającą przestrzenią do przechowywania swoich akt. Czasem problemem jest nie brak miejsca, a brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwpowodziowych, alarmów itp. Przedsiębiorstwa mogą po prostu nie chcieć podejmować tak dużych inwestycji w nowoczesną infrastrukturę do ochrony przechowywanych akt. W takich sytuacjach nasza pomoc staje się niezwykle przydatna.

Dbamy o to, żeby w naszych pomieszczeniach panowały optymalne dla dokumentacji papierowej warunki (właściwa wilgotność i temperatura). Priorytetowo traktujemy również bezpieczeństwo akt. Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia oraz działamy zgodnie z wewnętrznymi procedurami, które całkowicie wykluczają ryzyko, że dostęp do dokumentacji będzie miał ktoś nieupoważniony.

Samodzielne niszczenie akt zajmuje dużo czasu, a w niektórych przypadkach może być również ryzykowne. Zlecając to zadanie naszej firmie, zyskują Państwo gwarancję, że niszczenie odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, a nad procesem czuwają właściwie przeszkoleni pracownicy. Do niszczenia akt wykorzystujemy nowoczesne instalacje. Doskonale radzą sobie nie tylko z aktami papierowymi, ale też z utylizacją odpadów elektronicznych.

Pozostałe usługi

Sprawnie przeniesiemy Państwa archiwum do nowej lokalizacji. Dzięki naszemu wsparciu, przeprowadzka nie zaburzy porządku w firmowej dokumentacji.

Oferujemy dobrze zabezpieczoną przestrzeń magazynową. Nasi klienci mają do niej dostęp zawsze, gdy tego potrzebują.

Zajmiemy się obsługą Państwa korespondencji wychodzącej. Oferujemy pełną poufność przekazywanych nam informacji, co potwierdzają liczne referencje od naszych dotychczasowych klientów.

Elektroniczny format zapisu danych ułatwia dostęp do akt oraz znacznie zmniejsza koszty związane z przechowywaniem dokumentacji. Skanowaniem Państwa akt zajmie się doświadczony zespół. W tego typu działaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, pozwalający dokładnie oddać szczegóły dokumentacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Codziennie pomagamy firmom różnej wielkości i działającym w różnych branżach. Jesteśmy pewni, że będziemy w stanie wesprzeć Państwa firmę w kompleksowym zarządzaniu dokumentacją.

Nasze usługi​