Opis usługi

Archiwizacja dokumentów

Proarchiv, działając zgodnie z obowiązującymi na całym świecie standardami, oferuje wszechstronne usługi związane z zarządzaniem dokumentacją. Jedną z najczęściej wybieranych przez naszych klientów jest archiwizacja dokumentów.

Proces archiwizacji odbywa się w sposób szybki i sprawny, dzięki wykwalifikowanemu zespołowi archiwistów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne. Autorskie, wypracowane metody archiwizacji dokumentów pozwalają na wykonanie prac w takim systemie, który nie zaburza codziennej pracy klienta.

Jeżeli chodzi o profesjonalne archiwum Białystok oferuje kilka sprawdzonych podmiotów, spośród których z pewnością Proarchiv należy do ścisłej czołówki.
Niewątpliwym atutem jest wysoki poziom bezpieczeństwa danych – chronimy informacje będące tajemnicą handlową, jak też dane podlegające ochronie prawnej, ale równie bezpieczne są wszelkie dokumenty które klient opatrzy klauzulą poufności jako tajemnice biznesowe.

Archiwizacja dokumentów to również okresowe brakowanie – dla zachowania odpowiedniego porządku w składowanych archiwach. Następuje wówczas kategoryzacja dokumentów i archiwa zostają oznaczone jako kat. B (okres przechowywania wynikający z przepisów prawa już minął) lub jako kat. A (dokumentacja do przekazania do archiwum państwowego). Pozwala to optymalizować koszty prowadzenia archiwum. Proarchiv zapewnia usługę brakowania – dbamy więc o racjonalne gospodarowanie powierzonym pakietem danych.

Zapraszamy!

[/fusion_text]
Zapytaj o tę usługę