Opis usługi

Utylizacja odpadów elektronicznych

Nowoczesność wymaga również odpowiedzialnego podejścia do prowadzonej działalności gopodarczej.

Mając świadomość potrzeb wynikających z dużej ilości gromadzonych współcześnie elektrośmieci, w chwili obecnej prowadzona jest przez firmę Proarchiv utylizacja odpadów elektronicznych.

Wspólnie dbając o środowisko naturalne, przyczyniamy się do jego ochrony. Do tego samego zachęcamy swoich klientów, będąc ambasadorami świadomego recyclingu.
Posiadamy odpowiednie uprawnienia, aby utylizować odpady tego rodzaju, a na każdy pozostawiony u nas sprzęt wystawiamy tzw. Kartę Przekazania Odpadu.

Punkt skupu prowadzony jest w siedzibie firmy Proarchiv w Białymstoku. Przyjmujemy zużyty sprzęt komputerowy, AGD, RTV oraz każdy inny według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 r. Poz. 180 Nr 1495 z późn. zm.).

Do współpracy z nami zapraszamy zarówno klientów indywidualnych jak i duże, średnie oraz małe firmy.

W związku z tym, że dysponujemy własnym transportem oferujemy odbiór z możliwością naszego załadunku i przewozu elektrośmieci.
Odpady elektroniczne powinny być zbierane selektywnie i poddawane procesom odzysku i recyklingu, ale przede wszystkim unieszkodliwianiu trujących substancji

Zapraszamy!