E-listy

Obsługując kompleksowo klientów w zakresie obrotu danymi i obegu informacji, Proarchiv na pierwszym miejscu stawia wygodę i realną oszczędność czasu, jak również optymalizację kosztów, również związaną z delegowaniem pewnych zakresów działania firmy.

Jednym z obszarów, które wskazywali nasi klienci jako najbardziej pracochłonne i uciążliwe, jest obsługa korespondencji wychodzącej. Drukowanie listów, kupowanie i adresowanie kopert, transport do placówki pocztowej i czas poświęcony na wykonanie przesyłki na poczcie okazuje się operacyjnie obciążający pracowników biurowych.

Dlatego, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Proarchiv oferuje E-listy: rewolucyjną usługę w znaczący sposób usprawniający procesy administracyjne w firmie. 

e-listy

Obsługa korespondencji po stronie klienta ogranicza się wyłącznie do przesłania pocztą e-mail treści listu oraz danych adresata. Zespół Proarchiv zajmuje się kompleksowo resztą procesu – czyli fizyczną wysyłką listów. W oczywisty sposób, ta formuła obsługi oparta jest na bezwzględnym zachowaniu poufności wszelkich powierzonych danych – jako tajemnicy klienta.

Gwarancją zachowania pełnej poufności są liczne referencje od firm korzystających z tej i innych usług oferowanych przez wykwalifikowany i solidny zespół Proarchiv. Jesteśmy godni zaufania.

Zapraszamy!